dip-challenge
dip-challenge
ผู้สนับสนุนโครงการ
dip-challenge
dip-challenge

โครงการนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ต้องการความรู้เพิ่มเติมสำหรับต่อยอดธุรกิจ ปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ช่วยเพิ่มยอดขาย ทำให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจทำธุรกิจเป็นของตัวเอง

กำลังวางแผนทำธุรกิจ และต้องการความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้สร้างแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปใช้เริ่มต้นทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสล้มเหลวน้อย และสำเร็จได้มาก

นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas ตลอดจนทักษะและแนวทางต่างๆ ที่จำเป็นสำคัญการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค New Normal เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำคัญที่จะนำไปต่อยอดในการเรียน การทำงาน และการทำธุรกิจของตัวเองในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้

มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาไอเดียทางธุรกิจกับโค้ชอย่างใกล้ชิด เพื่อต่อยอดแนวคิดและได้แนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้น ผ่านการเขียนแผนธุรกิจเข้าประกวดชิงรางวัล

ได้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas อย่างละเอียด และนำไปใช้ได้จริง

ได้ความรู้ครอบคลุมรอบด้าน ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จากโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจระดับประเทศโดยตรง

แผนธุรกิจที่ร่วมส่งประกวดแล้วได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย จะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อทดลองโมเดลธุรกิจ พร้อมได้รับการให้คำปรึกษา ติวเข้มจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ได้รับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของธุรกิจที่ผ่านทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จมาแล้ว ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสไปรุ่งได้มากที่สุด

แผนธุรกิจที่ดีที่สุดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท 2 รางวัล สำหรับแบบบุคคลทั่วไป และแบบผู้ประกอบการ เพื่อใช้ต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเอง

Course Speakers

อ.ฉัตรชัย ระเบียบธรรม
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
คุณณัฐพล ม่วงทํา
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ
ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
คุณภาวรินทร์ รามัญวงศ์
คุณปาณพล จันทรสุกรี
คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม
ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์

Course Outline

ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์

มาเรียนรู้ความสำเร็จจากผู้ประกอบการตัวจริง มาดูว่าคนที่สำเร็จมี mindset อย่างไร มาส่องดู vision ของคนทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
มีหน้าตาอย่างไร แล้วมาหาคำตอบกันว่า ทำไมความคิดสร้างสรรค์จึงนำพาความสำเร็จมาสู่ธุรกิจได้

ทักษะในการสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์

 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในโลกยุคศตวรรษที่ 21
 • การพัฒนาสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์
 • การต่อยอดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าให้กับธุรกิจ

ทักษะการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

 • ความสำคัญของ Data Analytics ต่อธุรกิจในยุค new normal
 • กระบวนการและเครื่องมือที่จำเป็นของ Data Analytics
 • การเริ่มทำ Data Analytics บนทรัพยากรที่มีจำกัดของ SME
 • การต่อยอด Data Analytics เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
 • องค์ประกอบของ Data-Driven Business และกระบวนการ transform ธุรกิจให้เป็น data-driven

ทักษะการตลาดดิจิทัล

 • ความสำคัญของ Digital Marketing ต่อธุรกิจในยุค new normal
 • หลักการและเครื่องมือที่จำเป็นของการทำ Digital Marketing
 • การเรียนรู้ พัฒนา และสร้างกลยุทธด้าน Digital Marketing ด้วยทรัพยากรที่จำกัดของ SME
 • การต่อยอดใช้ Digital Marketing ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าให้กับธุรกิจ
 • การทำ Digital Marketing อย่างสร้างสรรค์ และแตกต่าง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทักษะการขายชั้นสูง

 • เพราะ new normal เป็นยุคที่ผู้บริโภคเปลี่ยน ธุรกิจจึงต้องปรับ และต้องปรับให้เร็วด้วย
 • หลักการและเครื่องมือที่จำเป็นของ Advanced Sales Skill
 • การพัฒนาและเพิ่มพูน Advanced Sales Skill บนพื้นฐานด้าน Communication
 • การต่อยอดใช้ Advanced Sales Skill ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าให้กับธุรกิจ
 • การสร้างยอดขายให้ปัง แล้วยังเติบโตได้อย่างอย่างยืน ด้วย Advanced Sales Skill

ทักษะด้านสุขลักษณะ และความปลอดภัย

 • ความสำคัญของ hygiene & safety ต่อธุรกิจในยุค new normal
 • ข้อกำหนด กฎหมาย และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับ hygiene & safety practices
 • การต่อยอดใช้ hygiene & safety ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าให้กับธุรกิจ
 • การใช้ประเด็น hygiene & safety มาทำเป็น content อย่างสร้างสรรค์ และแตกต่าง ช่วยเพิ่มการจดจำ และสร้างความน่าเชื่อถือ

การกระจายสินค้าเชิงสร้างสรรค์

 • ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่าง private marketplace กับตลาดนัดออนไลน์
 • private marketplace ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดได้อย่างยั่งยืน
 • โอกาสทางธุรกิจจากช่องทางจัดจำหน่ายแบบ private marketplace ในยุค new normal
 • กลยุทธการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าให้กับธุรกิจใน private marketplace
 • การสร้าง content ให้ marketplace คึกคัก และเกิด engagement ปิดการขายได้จริง
 • ภาพรวมผลกระทบเชิงบวกและลบ จากวิกฤติ COVID19 ต่อ distribution channel ในระบบ
 • โอกาสทางธุรกิจที่เห็นชัดจากช่องทางจัดจำหน่ายในยุค new normal
 • การเลือกช่องทางจัดจำหน่ายให้เหมาะสม เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าให้กับธุรกิจ
 • การสร้างสรรค์ distribution model สำหรับธุรกิจในยุค next normal หรือ new world

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ตัวตนของคนซื้อ

โครงสร้างแบบจำลองธุรกิจ

ตรวจให้ชัดก่อนซัดเต็มๆ

VALUE PROPOSITION CANVAS

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

ประเภทของการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

 • กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ที่ยังไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือยังไม่เคยจดทะเบียน/ นักศึกษาจบใหม่/ บุคคลทั่วไป เป็นต้น)
 • กลุ่มผู้ประกอบการเดิม (ผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว หรือมีเอกสารยืนยันการจดทะเบียน otop/ smes/ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น)

เพียงกรอกเอกสารใบสมัครให้ครบถ้ววน ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรได้ เริ่มเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม

รอบคัดเหลือ 100
– ความครบถ้วนของ Business Model Canvas : BMC
– ความสัมพันธ์ของเนื้อหาใน BMC และความเป็นไปได้จริงทางธุรกิจ
– ไอเดียของแนวคิดธุรกิจกับโอกาสยุค New Normal

รอบคัดเหลือ 20
– ความครบถ้วนของ Business Model
– ความสัมพันธ์ของเนื้อหาใน BMC และความเป็นไปได้จริงทางธุรกิจ
– ไอเดียของแนวคิดธุรกิจกับโอกาสยุค New Normal
– ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ และเป็นแนวคิดใหม่ของโลกได้
– มี Key to Success ที่ชัดเจน กระชับ สำเร็จไว ใช้ทรัพยากรน้อย
– มีความตั้งใจจริง และอดทนเพื่อสร้างธุรกิจ และความสำเร็จได้จริง

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ บรรยายเป็นวิดีโอ สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลา ดูได้หลายช่องทางทั้ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทบเล็ต

เป็นคอร์สที่บันทึกการสอนเป็นวิดีโอเอาไว้ ทำให้ผู้เรียนสะดวก สามารถเลือกเวลาเรียนที่ต้องการได้เลยค่ะ โดยจะสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

คอร์สเรียนออนไลน์สามารถเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะมี Username และ Password สำหรับเข้าเรียน ส่งให้ทางอีเมล ที่ท่านสมัครไว้ สามารถเข้าเรียนได้ผ่านทั้ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และแท็บเลต โดยจะสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ขั้นตอนสู่ความเป็นสุดยอด
นักธุรกิจยุค New Normal

dip-challenge
dip-challenge
dip-challenge
dip-challenge
dip-challenge
dip-challenge

เกณฑ์การคัดเลือก

รอบคัดเหลือ 100

 • ความครบถ้วนของ Business Model Canvas : BMC
 • ความสัมพันธ์ของเนื้อหาใน BMC และความเป็นไปได้จริงทางธุรกิจ
 • ไอเดียของแนวคิดธุรกิจกับโอกาสยุค New Normal

รอบคัดเหลือ 20

 • ความครบถ้วนของ Business Model
 • ความสัมพันธ์ของเนื้อหาใน BMC และความเป็นไปได้จริงทางธุรกิจ
 • ไอเดียของแนวคิดธุรกิจกับโอกาสยุค New Normal
 • ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ และเป็นแนวคิดใหม่ของโลกได้
 • มี Key to Success ที่ชัดเจน กระชับ สำเร็จไว ใช้ทรัพยากรน้อย
 • มีความตั้งใจจริง และอดทนเพื่อสร้างธุรกิจ และความสำเร็จได้จริง

ประเภทของการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 • กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ที่ยังไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือยังไม่เคยจดทะเบียน/ นักศึกษาจบใหม่/ บุคคลทั่วไป เป็นต้น)
 • กลุ่มผู้ประกอบการเดิม (ผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว หรือมีเอกสารยืนยันการจดทะเบียน otop/ smes/ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น)

พร้อมแล้วหรือยังที่จะพัฒนาทักษะไปกับเรา

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้ และ/หรือ แจ้งปัญหากับเรา

dip-challenge

Subscribe To Us

ติดตาม อัพเดตข่าวสารที่น่าสนใจกับเรา